De 7 deugden roepen om verhalen

DE verhalen vertelvoorstelling waarin De 7 deugden centraal staan. 

  1. Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
  2. Iustitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
  3. Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
  4. Fortitudo (Moed – sterkte – vasthoudendheid – standvastigheid – focus)
  5. Fides (Geloof)
  6. Spes (Hoop)
  7. Caritas (Naastenliefde/Liefde – liefdadigheid)