FUTURE ME binnen Jeugdzorg

 

 

 

 

“Verhalen vertellen is onbevangen luisteren.

Wat is jouw verhaal en waarom wil je het delen”

 

 

Als mensheid delen we al eeuwen voedsel en verhalen, dat gaat van hand tot hand en mond tot mond. Daar groeien we en leren we van. Soms komt het samen en wordt het voedsel voor de gedachte.

 

Ik ben een verhalen verteller of ik nou vertel, zing, muziek maak of iets deel. Er zit altijd wel een begin, midden en eind aan het verhaal, ook wanneer het einde nog in ontwikkeling en open is.

 

Sinds ik als verhalen Verteller professioneel mijn brood verdien ontrolt zich mijn organisch verhaal.

Op het moment dat ik van Future Me hoorde (binnen de jeugdzorg) was het voor mij zo logisch om Verhalen Vertellen in te zetten met de nadruk op wat is jouw verhaal dat ik er vanuit ging dat ‘men’ het al toepaste.

 

Project Future me

 

Joan Didion      "We vertellen ons verhalen om te leven"

 

Specifiek : Wat is jouw verhaal, als ingang naar Future Me over toekomstverbeelding.

Ik hoop dat de jongeren zich veilig genoeg voelen om hun verhaal met mij te willen delen, vertellen. Waardoor zij meer zicht krijgen op wie ze zijn, waar hun talenten liggen.

De zogenoemde handvatten waarmee hun toekomst binnen handbereik komt en beïnvloed kan worden.

Door te zijn wie ik ben, ik doe er toe, want ik word gezien en gehoord. Mijn verhaal heeft een open einde.

Dat ‘ze’ niet alleen zien; wat kan de wereld voor mij betekenen maar ook wat kan/mag ik met mijn talenten er aan toevoegen, bijdragen.

 

Verhalen

Ik put uit bestaande (eeuwen) oude verhalen, maar ook meer recente, waarin zielenroerselen en een onderliggende boodschap te vinden zijn.

Ook het delen van eigen verhalen, uit het leven, zijn welkom en kunnen bijdragen aan een openhartig gesprek.

Hier ligt voor mij de opening naar het project Future Me en de ontdekkingstocht naar het persoonlijk verhaal van de jongere.                

 

De vragen: Wie ben ik, wat is mijn verhaal, wil ik dat delen (groep) en waarom. (intrinsiek)

Met als belangrijk onderdeel in de ontwikkelingsfase:

  • Is mijn verhaal nog in ontwikkeling, waar sta ik nu, welke rol speel ik in mijn verhaal en welke rol heeft mijn omgeving. Staat het verloop van mijn verhaal vast of kan ik de ontwikkeling van mijn verhaallijn beïnvloeden.
  • Wat is mijn rode draad
  • Vind ikzelf het de moeite van het vertellen waard.
  • Ben ik de moeite van het luisteren naar waard.

 

Pakkend verhaal.

Voor mij is de kern, het vertrekpunt: de verteller en het waarom.

De intrinsieke motivatie van de verteller om het verhaal te vertellen boeit de luisteraar.

Wat is zijn/haar noodzaak, wat raakt, motiveert de verteller zelf in dit verhaal.

Oftewel wie is de verteller.

Zo wordt het vertellen zowel een individueel (De verteller) -  als een groepsgebeuren (Luisteren/omgeving). Er vindt een uitwisseling van energie plaats, boodschap en inzicht.

De verteller wordt gezien, doet er toe.

 

Methode

Ik maak bij aanvang van een bijeenkomst  afspraken vanuit veiligheid, respect en eerlijkheid waardoor er ruimte ontstaat voor wederzijds vertrouwen dat het binnenskamers blijft.

Hierdoor is er ruimte voor iedereen die zijn verhaal kwijt wil.

In principe doet iedereen* die aanwezig is actief mee.

We zijn samen, nu, een groep en nemen deel aan deze bijeenkomst.  Geen toeschouwers, wel actieve luisteraars die onderdeel zijn van de groep en energie geven. * Per individu inschatten.

 

Toekomst en verleden.

Naar aanleiding van een verhaal ontstaan vaak organische vragen betreft het verleden maar ook de toekomst. Mijn focus ligt op de toekomst en het durven vertellen van jouw verhaal.

Waar sta jij over 5 jaar. Wat zal over 5 jaar jouw verhaal zijn als je terugkijkt op dit moment.

Deze vragen zijn, soms gelardeerd, aanwezig.  

En hoe ziet jouw leven er dan uit. Hoe kijk je dan terug op de periode waar je nu in zit.

 

Een verhaal bedenken, schrijven.

Het is voor mijn geen hoofddoel, maar als het zover komt is daar zeker ruimte voor.

Voor het bedenken, schrijven en maken van een verhaal hanteer ik de 5 w.

Wie wat waar wanneer en waarom.  Met de nadruk op het waarom.

De Hoe komt later. En laat ik bewust nog zoveel mogelijk buiten beschouwing.

De intrinsieke motovatie is de hoe. Die is verbonden aan de noodzaak en wie de verteller is.

 

Verhalen Verteller worden?

Dat kan, we zijn het immers allemaal. De uitdaging ligt dan in het herhaalbaar maken van de noodzaak van het vertellen van het verhaal. Het nu is altijd belangrijk, het moment van vertellen.

Alles telt mee, de omgeving, hoe men in zijn /haar vel zit.

Ik gebruik daarvoor de 4 Elementen methode. Vuur water lucht en aarde.

En de kwintessens. Dat is wanneer de 4 elementen tegelijkertijd volwaardig en gelijk aanwezig zijn.

De 4 energetische elementen geven mij steeds een nieuwe frisse ingang en de noodzaak om het verhaal *nu te vertellen. Dat oefen ik in workshops.

 

 

Citaten: 

Pierre Corneille      Men verlicht dikwijls zijn ongeluk door het te vertellen.

Umberto Eco          Om te overleven, moet je verhalen vertellen.

Marcus Aurelius    Maak er een gewoonte van zorgvuldig te luisteren naar wat anderen vertellen en kruip, voor zover mogelijk, in de geest van de ander.

Bomans                   Mensen, die veel en onbevangen luisteren, hebben ook het meest te vertellen..

Onbekend               Verhalen vertellen is een essentiële menselijke activiteit. Hoe moeilijker de situatie, hoe wezenlijker.